Financiering.
Als eigenaar van een koopwoning denkt u vast wel eens: kunnen mijn woonlasten niet wat lager? Ja, uw woonlasten kunnen omlaag. Door uw huis energiezuiniger te maken. Energiebesparende maatregelen in en aan uw huis verlagen uw energierekening en dus uw woonlasten. Ook wordt uw huis comfortabeler. Een aantal gemeenten verstrekken via SVn de Duurzaamheidslening.

Als woningeigenaar in die gemeenten kunt u goedkoop geld lenen om uw woning écht energiezuinig te maken.

Hoe werkt de Duurzaamheidslening?
De Duurzaamheidslening biedt huiseigenaren een financieel steuntje in de rug bij het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de woning. U leent de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na de eerste drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot een bedrag van € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- lenen. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een aantrekkelijke rentekorting van 3% op het 10 of 15 jaar vaste rentetarief van SVn.

Welke rol heeft SVn?
SVn beheert het speciale fonds voor Duurzaamheidsleningen van uw gemeente en verzorgt de financiële afhandeling van de leningen. Uw gemeente bepaalt of u voor een Duurzaamheidslening in aanmerking komt. Dit gebeurt aan de hand van de voorwaarden in haar Duurzaamheidsverordening. Deze vermeldt onder meer de doelgroep(en) van de lening en welke energiebesparingsmaatregelen in aanmerking komen voor de Duurzaamheidslening. Denkt u daarbij aan voorzieningen zoals een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloer isolatie en thermisch dubbelglas. In de Duurzaamheidsverordening leest u precies welke besparingsmaatregelen uw gemeente met een aantrekkelijke Duurzaamheidslening ondersteunt.

Geldt dit in alle gemeenten met de Duurzaamheidslening?
Er zijn een aantal gemeenten die een gemeentelijke Stimuleringslening energiebeparing voeren. De voorwaarden van deze gemeenten wijken af van de standaardvoorwaarden van de Duurzaamheidslening. Kijk in het overzicht gemeenten met Duurzaamheidslening naar de specifieke voorwaarden per gemeente.

Meer geld via EIA-regeling voor bedrijven die in energiebesparing investeren.
Bedrijven die in 2010 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal € 150 miljoen fiscaal terug krijgen. Het EIA-budget is daarmee € 5 miljoen hoger dan in 2009. Hiervoor kunnen bedrijven voor 1,4 miljard investeren. Met de EIA krijgt een ondernemer gemiddeld zo'n 11 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De Energielijst van de EIA is per 1 januari 2010 vernieuwd en gisteren gepubliceerd in de Staatscourant. Voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken betekent dit een uitbreiding van mogelijkheden om van het belastingvoordeel met de EIA te profiteren. Er staan dertien nieuwe technieken op deze lijst.

In 2010 is het voor ondernemers aantrekkelijk in energiebesparing in hun bedrijfsgebouwen te investeren. Zo komen bijvoorbeeld diverse installaties voor verlichting in aanmerking. Ook klimaatbesparingssystemen en warmte-terugwinningsinstallaties staan op de Energielijst. In 2010 blijft het mogelijk om voor bedrijfsgebouwen waarvan het energielabel met minimaal twee stappen is verbeterd, EIA aan te vragen. Dit zelfde geldt ook voor eigenaren van huurwoningen, zoals woningcorporaties en commerciële verhuurders. De EIA voor huurwoningen is nog geopend tot 1 december 2010 LED-belichting is inmiddels een energetisch beter alternatief voor TL-belichting in de glastuinbouw. Daarom is er nu ook EIA mogelijk voor LED-belichting in speciale toepassingen. De nieuwe Energielijst voor de EIA gaat per 1 januari 2010 in. Naast de specifieke middelen op de Energielijst is het ook mogelijk om generiek te melden voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren. Ondernemers kunnen hun energiebesparende investeringen melden bij het bureau IRWA te Breda. SenterNovem beoordeelt de aanvragen.

Copyright © 2014 - HöndersWindEnergy
Webdesign - Agatewebservices
Logo - HondersWindEnergy
wind energie